Minervers i Minerveres

Hem volgut convertir els participants i espectadors de la Festa Major de la Minerva, siguin de Calella o de fora de la ciutat, en els principals protagonistes. La campanya consisteix en més d’una desena de vídeos a cadascun dels quals s’explica la història d’una persona vinculada a l’activitat que veiem. Hem buscat perfils heterogenis, homes i dones, grans i petits, amb un fort lligam emocional amb la festa. Són els “Minervers” i les “Minerveres”, uns conceptes que hem ideat perquè la gent se senti part de la celebració i s’autoetiqueti #minerver o #minervera. Els vídeos, publicats a les xarxes socials de l’Ajuntament de Calella, han ajudat a crear comunitat al voltant d’un sentiment tan positiu com és formar part de la Festa Major.
Hemos querido convertir a los participantes y espectadores de la Fiesta Mayor de la Minerva, sean de Calella o de fuera de la ciudad, en los principales protagonistas. La campaña consiste en más de una decena de vídeos en cada uno de los cuales se cuenta una historia de una persona vinculada a la actividad que vemos. Hemos buscado perfiles heterogéneos, hombres y mujeres, mayores y pequeños, con un fuerte vínculo emocional con la fiesta. Son los “Minervers” y las “Minerveres”, unos conceptos que hemos ideado para que la gente se sienta parte de la celebración y se autoetiqueti #minerver o #minervera. Los vídeos, publicados en las redes sociales del Ayuntamiento de Calella, han ayudado a crear comunidad en torno a un sentimiento tan positivo como es formar parte de la Fiesta Mayor.

CLIENT: AJUNTAMENT DE CALELLA

project date: 2019

WORKS: strategy, CREATIVITy, PRODUCtion

CATEGORy: INSTITUTIONAL CONTENT

CA
EN CA