Design & Branding

Creem identitats i logotips que transmeten la cultura i els valors de la teva marca.

Creamos identidades y logotipos que transmiten la cultura y los valores de tu marca.

Logotyping

Busquem que el teu logotip tingui un significat i representi els principis i la filosofia de la teva marca.

Buscamos que tu logotipo tenga un significado y represente los principios y la filosofía de tu marca.

Branding

Dissenyem la imatge de marca per fer-la identificable al públic objectiu i l’apliquem  als diferents suports físics i digitals .

Diseñamos la imagen de marca para hacerla identificable al público objetivo y la aplicamos a los diferentes soportes físicos y digitales.

Personal

La teva marca és única i, a través del disseny, ha de transmetre la idea i el concepte que la defineix.

Tu marca es única y, a través del diseño, tiene que transmitir la idea y el concepto que la defina.

Logo & Branding works

Tens un projecte? Parlem del teu logotip.

CONTACT
CA