Underground Crossdresser

A Enfemme res no és el que sembla: ni tots els homes que es vesteixen de dona són gais i transsexuals, ni tots els homes que acudeixen al centre viuen el fet de sentir-se dones sense pors i estigmes socials. Una de les membres d’Enfemme ens va descobrir la seva doble vida. El vídeo es va publicar a les xarxes socials de 60 Second Docs amb milers de visualitzacions.
En Enfemme nada es lo que parece: ni todos los hombres que se visten de mujer son gays o transexuales, ni todos los hombres que acuden al centro viven el hecho de sentirse mujeres sin miedos y estigmas sociales. Una de los miembros de Enfemme nos descubrió su doble vida. El vídeo se publicó en las redes sociales de 60 Second Docs con miles de visualizaciones.

CLIENT: 60 second docs

PROJECT DATE: 2017

WORKS: creativitY, producTION

CATEGORY: video journalism

CA
EN CA